Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Danushis degus skystis 1L

Produkto kodas: 477154829141
2.50€
Likutis Lietuvoje: 5 vnt. Galima nusipirkti šiandien eprekyba@autoaibe.lt +37070055002 Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Degusis skystis skirtas medžio anglims ir laužui greičiau uždegti. Šiuo skysčiu lengvai uždegsite laužą arba anglis grilyje.
NAUDOJIMAS:
  • Tiesiog apšlakstykite anglis ar malkas degiu skysčiu, leiskite jam įsigerti ir uždekite.

PAVOJINGA. Sudėtis: angliavandeniliai C9-C11: n-alkanai, izoalkanai, cikliniai alkanai, < 2% aromatinių angliavandenilių. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti garų. P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Prekės ženklas DANUSHIS CHEMICALS
Tūris, l 1
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4771548291415

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

DEGUSSKYSTIS, KDDS0050, ADEGSL05, 4223191, ADEGSL1, KDDS0100, KDDS0550