Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG5510 greitai įsiskverbiantis skystis "mechanikas" 312g

Produkto kodas: 009603055103
10.40€
Analogiški produktai

Aprašymas

Sudėtyje yra labai aktyvių komponentų, greitai ardančių oksidus ir rūdis srieginėse jungtyse ir suteikiančių mišiniui gerų įsiskverbimo savybių.
SAVYBĖS:
- Leidžia greitai ir be gedimų atskirti "prikepusius" ir surūdijusius metalo gaminius.
- Žymiai padidina remonto darbų našumą.
- Sudėtyje yra rūdis neutralizuojančių ir transformuojančių komponentų.
- Neišgaruoja, metalo paviršiuje suformuoja atsparią korozijai apsauginę plėvelę.
Naudojamas durų spynų ir kilpų, spynų šerdžių, karbiuratoriaus sklendžių, pavarų svirčių, teleskopinių antenų, kėbulo ir važiuoklės tvirtinimo elementų tepimui ir apsaugai nuo korozijos.
Rekomenduojama naudoti sriegių įsriegimui.
NAUDOJIMAS:
- Gausiai apipurkškite tvirtinimo detales.
- Leiskite mišiniui keletą minučių įsiskverbti į rūdis.
- Veržliarakčiu atsukite varžtą ir atlaisvinkite nenaudodami per daug jėgos.
- esant reikalui, procesą pakartokite.

Sudėtis: 2-butoksietanolis, naftos distiliatai, ksilenas, anglies dioksidas ir kiti priedai.
PAVOJINGA. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/ karštų paviršių. - Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti aerozolio. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus. 2004/42 IIB (e) (840) <=650 g/l.
Prekės ženklas HI-GEAR
Svoris, g 312
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603055103, 0096030551032, 70913262

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: