Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Champion LOK1994 molibdeno pagrindo tepalas 400ml

Produkto kodas: 590773473199
5.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

Molibdeno priedų dėka, tepalas iki minimumo sumažina metalinių dalių trintį ir ilgam apsaugo detales nuo dilimo.
SAVYBĖS:
- Užtikrina ilgalaikį atsparumą vandeniui.
- Puikiai apsaugo pakabos, vairo mechanizmo, važiuoklės judančiąsias dalis.
Produktas skirtas visų motorinių transporto priemonių judančių dalių, pramoninių ir darbui drėgnoje aplinkoje skirtų įrenginių: šakinių krautuvų, kranų, jungčių, jungiklių, guolių, velenų ir dalių, dirbančių aukštoje iki +120°C temperatūroje sutepimui.
NAUDOJIMAS:
- Nuvalyti paviršių ir nuo jo pašalinti riebalus.
- Geriausi rezultatai pasiekiami naudojant 18°C ar dar aukštesnėje temperatūroje.
- Gerai sumaišyti balionėlio turinį smarkiai purtant apie 2 min.
- Purkšti maždaug iš 30 cm atstumo, dengiant plonai lygiu produkto sluoksniu.

PAVOJINGA. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginis indas: kaitinant gali sukelti sprogimą. H315 Dirgina odą. H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai ar kartotinai. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302-P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje. P501 Turinį/talpyklą atiduoti atliekų tvarkytojams. Sudėtyje yra: Lengvoji nafta apdorota vandeniliu (nafta), žemos virimo temperatūros hidrinta nafta.
Prekės ženklas CHAMPION
Tūris, ml 400
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (2 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 5907734731994, 72832752

Champion, Federal Mogul Corporation, JAV

Rodyti visas tiekėjo prekes šioje kategorijoje
Champion prekės ženklas geriausiai žinomas kaip aukštos kokybės valytuvų gamintojas. Šiuo ženklu tiekiami ir automobiliniai filtrai.
Amerikiečių Federal Mogul korporacijai priklauso ne tik Champion, bet ir tokie visiems gerai žinomi prekių ženklai kaip Beru, Jurid, Moog, Borg Warner, Ferodo, AE, Goetze, Payen, Glyco ir kt. Visa tai aukščiausios kokybės automobilinių dalių prekių ženklai.
Champion valytuvai puikiai žinomi Lietuvos rinkoje ir šis ženklas kalba pats už save. Nors produktų kaina ir nėra iš mažiausių, tačiau tai atitinka kokybę, kurią gausite. Rekomenduojame.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: