Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG5333 putojantis padangų valiklis 500ml

Produkto kodas: 009603053338
10.90€
Analogiški produktai

Aprašymas

Unikalus kondicionierius-valiklis, skirtas padangoms atnaujinti, valyti ir saugoti nuo senėjimo ir pleišėjimo. Patogiausia naudojimo priemonė! Tik padenkite padangas ir leiskite išdžiūti. Po kelių minučių gausios įsiskverbiančios putos nutekės kartu su purvu ir kelio apnašomis ir ant gumos paviršiaus suformuos blizgančią, juodą, apsauginę plėvelę. Ratai bus kaip nauji! Sudėtyje yra padidintas aktyvių sudedamųjų dalių ir polimerų procentas, apsaugantis gumą ilgesnį laiką. Populiariausia amerikiečių automobilių prekybos agentų ir automobilių pertvarkymo dirbtuvių priemonė.
NAUDOJIMAS:
- Gerai suplakite.
- Tolygiai padenkite putomis padangas, leiskite įsiskverbti ir nubėgti.
- Nevalykite ir neplaukite.
- Po keletos minučių padangos bus švarios, juodos ir blizgės.
- Nepurkskite ant stabdžių diskų ir cilindrų.
- Nekenkia dažytiems, poliruotiems, štampuotiems ir lietiems diskams.
- Patekus ant lakuoto paviršiaus nuplauti vandeniu.

PAVOJINGA. Sudėtis: propanas, butanas, Anijoninių PAM 5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 %, kiti priedai. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. - Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti aerozolio. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Pakuotės tipas Aerozolis
Tūris, ml 500
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603053338, 0096030533380, 73342229

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: