Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

K2 11478 dvikomponenčiai epoksidiniai klijai "PlastiPox"25g

Produkto kodas: 590653401910
5.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

Epoksidiniai klijai PLASTIPOX skirti profesionaliam įvairių medžiagų, ypač plastiko klijavimui.
SAVYBĖS:
- Suformuoja ilgalaikį ryšį tarp daugumos medžiagų, tokių kaip plastikas, metalas, keramika, porcelianas, stiklo pluoštas, stiklas, PVC, oda, medis ir daugelis kitų.
- Atsparus vandeniui, benzinui ir žibalui.
- Užpildo iki 10mm storio medžiagos plyšius.
- Lipnus ryšys pradeda džiūti po 7 minučių. Klijuojamą daiktą palikite džiūti 15 minučių. Po 2 valandų ryšys pasiekia 75% galutinio tvirtumo, visiškai sustingsta po 24 valandų.
- Žemesnė temperatūra gali pailginti stingimo laiką.
- Klijams pilnai sukietėjus, klijai veiksmingi bus nuo -55°C iki +120°C temperatūros diapozone.
- Gniuždymo jėga yra iki 305kg/cm².
- Nelimpa su polietileno (PE) ir polipropileno (PP) plastikais.
NAUDOJIMAS:
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad paviršiai yra švarūs, sausi ir šiurkštūs.
- Atsukite ir nuimkite dozavimo antgalio apsauginį dangtelį, išspauskite reikiamą kiekį klijų.
- Specialiai sukurtas dozavimo antgalis leidžia tiksliai ir tolygiai išpilstyti abu klijų komponentus tuo pačiu metu.
- Nedelsdami sumaišykite šiuos du komponentus ir uždėkite juos ant sujungto paviršiaus.
- Iš karto po naudojimo uždarykite švirkšto dangtelį, kad klijai neišdžiūtų.

KLIJAI: PAVOJINGA. Labai degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekų konteinerį. Sudėtyje methyl methacrylate.
AKTYVATORIUS: PAVOJINGA. Labai degūs skystis ir garai. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.Toliau plauti akis.turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekų konteinerį. Sudėtyje methyl methacrylate, methacrylic acid, p-Toluenesulfonyl Chloride, Cumyl hydroperoxide.
Prekės ženklas K2
Svoris, g 25
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Kvėpavimo takų dirginimas
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 5906534019103

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: