Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Permatex 84115 5-min. daugiafunkciniai plastiko klijai 25ml

Produkto kodas: 590569400673
9.00€
Analogiški produktai

Aprašymas

Tai dviejų komponentų epoksidiniai klijai, skirti įvairiems remonto darbams.
PRIVALUMAI:
- Greitai stingstantis, atsparus skysčiams, temperatūroms nuo -51°C iki +161°C, geras cheminis atsparumas, užpildo įtrūkimus.
- Patogus naudoti.
- Labiausiai tinkamas plastikui, taip pat galima klijuoti keramiką bei medinius paviršius.
NAUDOJIMAS:
- Klijuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, pašiauštas.
- Išspausti turinį A ir B ant švaraus paviršiaus ir maišyti 2-3 minutes, kol išsilygins spalva.
- Užtepti nedidelį kiekį mišinio ant abiejų paviršių ir nedelsiant juos suliesti (darbo laikas turėtų trukti iki 5 min).
- Atsiradus pertekliui, nedelsiant jį pašalinti.
- Klijai stipriausiai sustingsta per 4 valandas esant 22°C.
Pastaba: Klijais klijuoti plastikinius paviršius iš polyethyleno ir polypropyleno nerekomenduojama.

PAVOJINGA. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Toksiška įkvėpus. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Labai degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą ir rankas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. -Nerūkyti. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Sudėtyje yra: METAKRILO RŪGŠTIS, DIMETILBENZILHIDROPEROKSIDAS, TETRANATRIO EDTA, METILAMATACILATAS.
Prekės ženklas PERMATEX
Tūris, ml 25
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos ėsdinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (3 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0590569400675, 0686226841155, 5905694006732, 6862268411554, 71584386, 8410410352224

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: