Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Pro Seal 27106 didelio stiprumo sriegių fiksatorius 6ml

Produkto kodas: 005029127106
Analogiški produktai

Aprašymas

Labai stiprus fiksatorius-sandariklis. Sukietėja per 20-60min.
Skystis užpildo srieginio sujungimo tuštumas ir sukietėjęs stipriai užfiksuoja sujungimą. Pilnai užfiksuoja per 24val.
Atsparus kurui, tepalams, aušinimo skysčiui.
Naudojamas: rėmus, konstrukcijas tvirtinantiems varžtams, ratų, cilindrų bloko ir kitoms smeigėms, kaiščiams fiksuoti. Tinka fiksuoti guoliams.
NAUDOJIMAS:
- Užlašinti prieš pat sujungimą ant švaraus, sauso, nuriebalinto paviršiaus.
- Plieno, žalvario, vario, geležies, aliuminio lydiniai, greičiau užsifiksuoja nei paviršiai padengti nerūdijančio plieno, ir gryno aliuminio.
- Gruntas gali būti naudojamas kaip paspartinimo priemonė.
- Prieš atsukant sujungimą, būtina pakaitinti iki 230°C.

ATSARGIAI. Sukelia rimtą akių dirginimą. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudokite apsaugines pirštines, drabužius, akių ir veido apsaugas. Patekus ant odos nedelsiant gausiai nuplauti su muilu ir vandeniu. Patekus priemonei į akis, kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreipkitės į gydytojus. Prarijus nedelsiant kreiptis į medikus ir parodyti pakuotę. Laikyti užrakintą. Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/regionines/nacionalines/tarptautines taisykles. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Skirtas naudoti tik profesionalams. Sudėtyje yra hidroperoksido kumenas, bisfenolio A- fumarato derva.
Prekės ženklas PRO SEAL
Tūris, ml 6
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2A pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1B pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0050291271061, 0502912710614, 5905694008736

Jau 40-imt metų JAV sėkmingai veikianti įmonė "Super Glue Corporation",  viena iš lyderių klijavimo medžiagų gamyboje.
"Pro Seal" produktų linija pripažinta visame pasaulyje ir daugelis produktų pelnę prestižinius pasaulinio lygio apdovanojimus: "Popular Mechanics", "American Handyman Club", "ThinkGlobal" ir "Commercial News USA", "Home Improvement Executive" ir "Creative Home Art".
Įmonė gamina ne  tik buities reikmėms skirtus produktus, bet ir aukštos kokybės inžinierinius produktus.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: