Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3416 dyzelinių purkštukų valiklis 325ml

Produkto kodas: 009603034160
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Panaudojus net pirmą kartą, nuvalo nuodegas ir dervingas nuosėdas nuo įvairių ir labai užterštų purkštukų.
- Atkuria degalų išpurškimą kūgio forma ir jų sudegimo dinamiką.
- Neleidžia susiformuoti nuodegoms degimo kameroje.
- Sutepa maitinimo sistemos detales.
- Apsaugo nuo maitinimo sistemos detalių korozijos ir bakterijų dauginimosi bake.
- Šalina purkštuvų adatų pakibimą, neleidžia atsirasti įbrėžimams ir susidėvėti degalų siurblio precizinių stūmoklių poroms.
- Gerina automobilio dinamiką.
- Nekenkia katalitiniams neutralizatoriams ir turbokompresoriams.
- Išbandytas ir tinka naudoti su Rusijos gamybos dyzeliniais degalais.
NAUDOJIMAS:
- Įpilti į baką prieš pilant kurą, važinėti iki rezervo, vienas įpakavimas skirtas 70-90 l dyzelino.
- Rekomenduojama naudoti kas 3000 km arba dažniau.

Sudėtis: kuras, dyzelinis, 2-butoksietanolis, kiti priedai.
ATSARGIAI. Degūs skystis ir garai. Kenksminga prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stenkitės neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal atskirų atliekų surinkimo taisykles reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 325
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603034160, 0096030341602

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: