Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG7023 vairo stiprintuvo hermetikas su SMT2 295ml

Produkto kodas: 009603070236
10.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Pašalina pratekėjimą per riebokšlius ir tarpiklius per 150km ridos.
- Mažina hidraulinio vairo stiprintuvo ūžesį, perkaitimą ir nusidėvėjimą.
- Pailgina hidraulinio siurblio tarnavimo laiką.
- Atkuria pradinį hidraulinių stiprintuvų riebokšlių ir tarpiklių elastingumą ir dydį.
- Apsaugo guminius ir neoproninius sandarinimo įtaisus nuo išdžiūvimo, deformacijos ir supleišėjimo.
- Galima naudoti su visais įvairios sudėties hidraulinio vairo stiprintuvo skysčiais.
NAUDOJIMAS:
- Supilkite mišinį į vairo stiprintuvo bakelį (viena pakuotė iki 2,5l skysčio).
- Jeigu bakelis pilnas išpilkite 300 ml skysčio.
- Po užpylimo pasukinėkite vairą į kairę ir į dešinę.

Sudėtis: propan-2-olis, chloro,C14-17, alkanai, m-, p-, o-ksilenas ir kiti nau-chau kompanijos priedai.
PAVOJINGA. Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Gaisro atveju: Gesinimui naudoti ABC serijos gesintuvą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 295
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603070236, 0009603170233, 0096030702366, 0096031702334, 0960307023662

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: