Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Carlube RAS301 aušinimo sistemos ir radiatorių hermetikas

Produkto kodas: 5004963
Analogiški produktai

Aprašymas

GREITAI užsandarina bėgančius radiatorius ir lieka aktyvus taip saugodamas nuo plyšių susidarymo.  Sudėtyje yra rūdžių inhibitoriaus.
NAUDOJIMAS:
- Trumpam užveskite variklį ir palaukite kol pašils aušinimo skystis.
- Saugodamiesi aukšto sapudimo atsukite aušinimo skysčio dangtelį.
- Pakratykie buteliuką ir visą kiekį supilkitę į radiatorių.
- Porai minučių palikite užvestą variklį.
- Vieno buteliuko užtenka 10L dydžio aušinimo sistemai.
- Prieš naudojant seniems varikliams patartina juos išplauti su Carlube Radiator Flush.  
- Nerekomenduojam naudoti Rover 825/827.

ATSARGIAI. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Prireikus medicininės pagalbos, kreipkitės į gydytojus ir parodykite pakuotę arba etiketę. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Nusivilkite užterštus drabužius ir prieš vėl naudodami išskalbkite. Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/regionines/nacionalines/ tarptautines taisykles. EUH208 sudėtyte 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONAS, TETRAHYDRO-1,3,4,6-TETRAKIS (HYDROXYMETHYL)IMIDAZO[4,5-D]IMIDAZOLE-2,5(IH,3H)-DIONAS. Gali sukelti alerginę reakciją.
Prekės ženklas CARLUBE
Tūris, ml 300
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 50049639

Carlube™, Tetrosyl Ltd., Bury, Lancashire, England

Rodyti visas tiekėjo prekes šioje kategorijoje
Tetrosyl yra didžiausias automobilių priežiūros produktų gamintojas Jungtinėje Karalystėje. Privati bendrovė taip pat specializuojasi alyvos ir tepalų gamyboje. Produktai žinomi ir platinami 75-iose pasaulio valstybėse. Savo produktų kategorijose Tetrosyl gaminiai lyderiauja tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė ar Prancūzija.

Saugos duomenų lapai.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: