Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Mannol 9875 aušinimo sistemos ir radiatorių hermetikas 500ml

Produkto kodas: 403602195875
4.40€
Analogiški produktai

Aprašymas

Specialus priedas aušinimo skysčiui - benzininių, dyzelinių ir dujinių variklių aušinimo sistemos hermetikas. Tinkamas bet kokioms nedidelį nuotėkį turinčioms skysčio aušinimo sistemoms. Ypač rekomenduojamas sistemoms, kuriose aušinimo radiatorius yra iš aliuminio, tačiau tinka ir radiatoriams iš kitų medžiagų (variniams, plastikiniams, kompozitinių medžiagų ir t. t.). Tai yra unikalus polimerų kompleksas, skirtas nedideliems aušinimo sistemos nuotėkiams šalinti.
SAVYBĖS:
- Tinka naudoti su bet kokiais aušinimo skysčiais arba vandeniu, geriausiai atskleidžia savo savybes naudojant aušinimo skysčius, pagamintus naudojant organinę technologiją - OAT (Organic Acid Technology).
- Pasižymi puikiomis antikorozinėmis ir oksidaciją stabdančiomis savybėmis, žymiai pagerina sistemos šilumos mainus.
- Hermetizuoja aušinimo sistemą, stabdo skysčio sunkimąsi per tarpines, sąvaržas, smulkius radiatoriaus įtrūkimus, cilindrų bloko galvutės tarpinę, iš aušinimo skysčio pompos ir paties cilindrų bloko, neleidžia susiformuoti naujiems nuotėkiams, nerestauruoja mechaniškai pažeistų aušinimo sistemos žarnų.
- Sukietėja tik nuotekų vietose, neužkemša radiatoriaus vamzdelių ir žarnų; sukietėjęs yra atsparus vibracijai, temperatūros pokyčiams, neišsiplauna ir neištirpsta.
- Ypač tinkamas hermetizuoti smulkias nuotekas ir įtrūkimus - pažeidimus, kurių vietą sunku nustatyti, tačiau per juos prarandamas aušinimo skystis.
- Visiškai neutralus metalinių ir plastikinių detalių atžvilgiu; atkuria tarpinių, riebokšlių ir žarnų elastingumą ir tamprumą, apsaugo juos nuo perdžiūvimo, sukietėjimo, deformacijos ir įtrūkimų, pailgina jų naudojimo laiką.
- Pailgina aušinimo skysčio pompos eksploatavimo laiką.
- Rekomenduojama profilaktiškai naudoti siekiant užkirsti kelią nuotekų atsiradimų, stabdant sandariklių ir tarpinių susidėvėjimą.
NAUDOJIMAS:
- Patikrinkite aušinimo skysčio lygį.
- Užveskite variklį ir leiskite jam veikti tuščiąja eiga, įjunkite salono šildymą ir leiskite varikliui pasiekti darbinę temperatūrą.
- Stipriai suplakite flakono turinį ir supilkite jį į aušinimo sistemos išsiplėtimo bakelį (arba į radiatorių), nuo 3 iki 6 % tūrio (03-06 l priedo 10 l aušinimo skysčio). Vieno 600 ml talpos flakono pakanka aušinimo sistemai iki 10 l talpos.
- Uždarykite aušinimo sistemą ir leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga 5-10 min. Per tą laiką sistema tampa sandari ir nuotekų nelieka.
- Jei reikia, papildykite sistemą aušinimo skysčiu.

ATSARGIAI. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėkite apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje). Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/regionines/nacionalines/tarptautines taisykles. EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Sudėtyje: mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Prekės ženklas MANNOL
Pakuotės tipas pilamas
Tūris, ml 500
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4036021958750

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: