Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Abro SS-822 aušinimo sistemos sandariklis (keraminis) 240ml

Produkto kodas: 079092012998
7.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

Skirtas variklio bloko, bloko galvutės, galvutės tarpinės ir radiatoriaus sandarinimui (užtaiso trūkusius variklio blokus, galvutes ir galvučių tarpines).
NAUDOJIMAS:
- Pilamas į pažeistą aušinimo sistemą, iš kurios išleistas antifrizas ir pripiltas vanduo.
- Užvedus variklį preparatas pasiskirsto aušinimo sistemoje ir ten, kur yra nutekėjimas, formuojasi metalo-keramikinė siūlė kuri tvirtai užtaiso pažeistą vietą.
- Ši siūlė yra ilgalaikė ir atlaiko aukštą slėgį.
PAVOJINGA. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą šalinti į patvirtintą atliekų perdirbimo įmonę.  
Prekės ženklas ABRO
Tūris, ml 240
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0790920129980, 74281282, 7909201299806

ABRO - patikima Amerikietiška chemija. Amerikiečių kompanija ABRO Industries Inc savo veiklą pradėjo 1939 metais. Šiandien ABRO produktai yra prieinami daugiau nei 175 šalių visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuvoje daugiau nei 25 metus. ABRO kompanija yra viena iš didžiausių savo srityje JAV eksporto įmonių ir 1991 m. už sėkmingą darbą ir eksportą gavo JAV prezidento įsteigtą apdovanojimą.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: