Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG9017 aušinimo sistemos ploviklis 444ml

Produkto kodas: 009603090173
9.60€
Analogiški produktai

Aprašymas

Profesionalaus naudojimo remonto priemonė.
Ploviklis skirtas intensyviai naudojamų automobilių (taksi, sunkvežimių, nuomojamų ir kitų tarnybinių transporto priemonių) ir labai užterštos aušinimo sistemos arba didelės metinės ridos automobilių aušinimo sistemoms valyti.
NAUDOJIMAS:
- Esant šaltam varikliui nuimkite išsiplėtimo bakelio dangtelį.
- Užveskite variklį ir leiskite jam padirbėti tuščia eiga 5-min. pilnai atidarius pečiuko kranelį.
- Išjunkite variklį, išleiskite aušinimo skystį iš radiatoriaus ir įpilkite vandens.
- Supilkite HG9017 į radiatorių ir uždarykite dangtelį.
- Užveskite variklį ir leiskite jam padirbėti tuščiąja eiga 7-min.
- Išjunkite variklį, palaukite 2-3 min.
- Įsitikinkite ar sistemoje nėra didelio slėgio.
- Išleiskite vandenį iš radiatoriaus.
- Praplaukite sistemą vandeniu kol įsitikinsite, kad vanduo yra švarus.
- Užpildykite sistemą aušinimo skysčiu. Pakuotė skirta aušinimo sistemai iki 22 l.

Sudėtis: 1,2-etandiolis, EDTA ir kiti priedai.
PAVOJINGA. Kenksminga prarijus. Smarkiai pažeidžia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Išskalauti burną. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 444
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603090173, 0096030901738

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: