Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

DoctorWax DW5192 priemonė apmušalų cheminiam valymui 475ml

Produkto kodas: 009603051921
7.00€
Analogiški produktai

Aprašymas

Putojantis valiklis, puikiai išvalo medvilnines ir kilimines salono dangas nuo įsiskverbusių nešvarumų, pašalina dėmes, atstato paviršiaus spalvą. Įsiskverbdamas į audinio struktūrą, atskiria nuo medžiagos nešvarumus ir išdžiūsta, suteikia malonų citrusinį aromatą. Rekomenduojamas visų rūšių tekstilės valymui.
NAUDOJIMAS:
- Buteliuką suplakite.
- Padenkite vienu putos sluoksniu nešvarią audinio vietą.
- Gerai trinkite apdorojamą vietą minkštu šepetėliu ar servetėle iki dėmės išnykimo ir nuvalykite švaria servetėle.
- Galutiniam valymui galima panaudoti ir dulkių siurblį.

Sudėtis: Nejoninės PAM yra mažiau 5%, 2-butoksietanolis, funkciniai kompanijos nou-chau priedai.
PAVOJINGA. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DOCTORWAX
Pakuotės tipas Purškiklis
Tūris, ml 475
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603051921, 0096030519216, 71732596

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: