Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį
Apie kontaktinį aptarnavimą po rugsėjo 13 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 str. 2 d. 1 ir 4 p., Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės  lygio  ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“, informuojame, kad Jums galėsime teikti paslaugas / prekes, tik įsitikinus, kad atitinkate bent vieną iš šių kriterijų:

  • esate pasiskiepijęs pagal vakcinavimo schemą;
  • esate persirgęs COVID-19 liga;
  • Jums atliktas COVID-19 tyrimas ir nustatytas neigiamas tyrimo rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą;
  • esate iki 16 metų amžiaus.

Kokį dokumentą ar informaciją turite pateikti dėl galimybės gauti paslaugą / prekes:

  • dokumentą, patvirtinantį asmens amžių iki 16 metų;
  • Galimybių pasą (pateikti galima atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungus prie interneto svetainės gpasas.lt);
  • pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą arba kitą ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninį pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą.
  • Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos vakcinacijos įrašą, laboratorinio tyrimo, patvirtinančio persirgimą COVID-19 liga ar neigiamo SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatų (duomenų) protokolą;
  • Sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą;
  • Taip pat Jūsų gali būti paprašyta pateikti ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Informuojame, kad nepateikus jokio aukščiau nurodyto dokumento, negalėsime Jums teikti paslaugų / prekių kontaktiniu būdu.

Prekių įsigijimas/atsiėmimas neturintiems galimybių paso

Jei neturite galimybių paso ar kitų aukščiau išvardintų dokumentų, prekes galite įsigyti e-parduotuvėje autoaibe.lt. Prekės išduodamos lauke, jei už pirkinius jau sumokėta iš anksto arba jei mokėsite grynais pinigais. Atvykus atsiimti prekių, parodykite sms žinutę su užsakymo numeriu AUTOAIBĖ darbuotojui, kuris tikrina galimybių pasus prie parduotuvės įėjimo. Jei AUTOAIBĖ parduotuvė prekybos centre, atvykę paskambinkite parduotuvės kontaktais ir pasakykite užsakymo numerį.

 

Kaip tvarkomi asmens duomenys?

Tikrinant, ar Jūs turite teisę gauti paslaugas / prekes, yra atliekama tik viena tvarkymo operacija – dokumento peržiūra. Jūsų asmens duomenys nėra saugomi, ar atliekamos kitos operacijos nei nurodyta šiame pranešime.