Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

DoctorWax kvapų neutralizatorius "Alpių kvėpavimas" 227g

Produkto kodas: 009603051716
6.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

Netoksiškas, biologiškai yrantis gelis-kvapų sugėriklis. Skirtingai nei oro gaivikliai, jis ne slepia, o visiškai sugeria nemalonius sintetikos, tabako dūmų, pelėsių, gyvūnų, produktų, prakaito kvapus. Labai efektyvus šviežiam orui lengvųjų automobilių, sunkvežimių salonuose išsaugoti - visur, kur daug poringų ir pūkuotų medžiagų sudaro sąlygas daugintis nemalonų kvapą skleidžiančioms bakterijoms. Vienos pakuotės veikimas apskaičiuotas 36 m2 plotui ir trunka iki 3 mėnesių. Automobilio salone preparato veikimas juntamas beveik pusę metų, kol pakuotės tūris nesumažėja dešimteriopai.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P235 + P410 Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. P301 + P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DOCTORWAX
Svoris, g 227
EAN kodas 0009603051716, 0096030517168

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: